การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชุมชนร่วมใจ ควบคุมไข้หวัดใหญ่2009 ให้อยู่มือ
 

 

  10 สิงหาคม 2552 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
   
 

สถานการณ์การติดเชื้อและเสียชีวิตของผู้ป่วยจาก
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด เอ (เอช1 เอ็น1)
ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวจากการแพร่ระบาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน

การจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 นี้
นอกจากหวังพึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์แล้วนั้น
ประชาชนต้องไม่ตื่นตระหนก ไม่กลัวจนเกินเหตุ และ
มีส่วนร่วมในการควบคุมการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่
ควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันของรัฐและสถานพยาบาล

   
 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และอนุกรรมการสุขภาพชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จับมือกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ชุมชนปลอดภัยนำร่อง 18 แห่ง ต่อสู้กับไข้หวัดใหญ่ 2009 และ
ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชุมชนร่วมใจ ควบคุมไข้หวัดใหญ่2009 ให้อยู่มือ”

โดยให้ชุมชนปลอดภัยนำร่องในโครงการเด็กไทยปลอดภัยได้มีส่วนร่วม
ในการควบคุมการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ภายในชุมชนและนอกชุมชน

ตลอดจนสามารถเฝ้าระวัง และดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยง และมีอาการไม่หนักได้

   
 
  กิจกรรมในวันงาน ประกอบด้วย
   
  - นำเสนอข้อเท็จจริง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
   
  - เวทีแลกเปลี่ยน “การป้องกันไข้หวัด2009 เชิงรุกในชุมชน”
   
 
 
   
  - สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีทำ เจลล้างมือ ด้วยตนเอง
   
 
 
 
 
 
 
   
  - สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีทำ หน้ากากอนามัย ด้วยตนเอง
   
 
 
 
 
   
 

-เสนอแผนงานป้องกันไข้หวัดใหญ่2009 ของแต่ละชุมชน